Bez včel nebude život
Hledat
Navigace: ZO ČSV Opava > Coloss

Coloss

Rychlost.cz - poptávka připojení

Vážené včelařky, vážení včelaři,
v odkazu
 zde je dokument s novinkami týkajícími se projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

 

Nabídka zapojení se do projektu COLOSS pro ČSV                                           

Za nedlouho spustíme již čtvrtý ročník projektu COLOSS: monitoring úspěšnosti zimování včelstev, již nyní pracujeme na aktuální verzi dotazníku i šíření informovanosti o tomto projektu mezi včelaře.

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 byla na emailové adresy představitelů ČSV, z.s. odeslána nabídka zapojení se do projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Znění dopisu si můžete přečíst níže.

Český svaz včelařů, z.s.

Představitelé ČSV

Předsednictvo RV ČSV

Republikový výbor ČSV

Křemencova 8

115 24 Praha 1

V Olomouci dne 12. ledna 2017

Vážení představitelé ČSV, vážené předsednictvo RV ČSV, vážený republikový výbore ČSV,

mezinárodní asociace COLOSS, která se zabývá výzkumem v oboru apidologie, garantuje projekt Monitoring ztrát včelstev. Česká republika je v projektu zapojena od roku 2013, projekt je řešen na Univerzitě Palackého v Olomouci (UPOL). Včelařství spadá mezi zemědělské obory, na UPOL je řešeno mnoho projektů spojených se zemědělstvím, v neposlední řadě je i současný ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka členem správní rady UPOL. Projekt Monitoring ztrát včelstev se řadí právě k aplikovanému zemědělskému výzkumu, jehož výsledky jsou přínosné pro vědce i samotné praktické včelaře.

ČSV, z.s., dle informací na svém webu, sdružuje 98 % českých včelařů.  Na webu ČSV jsou také zveřejněny hlavní směry ČSV po jeho X. sjezdu, kde se mj. píše, že ČSV by se chtěl zapojit do projektu COLOSS a projektů podobných (str. 3, bod 3 písm. h) citovaného dokumentu). Jako národní koordinátor projektu Monitoring ztrát včelstev při asociaci COLOSS si Vám dovoluji nabídnout zapojení do projektu  COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

Projekt je založen na konceptu „Citizen Science“, což znamená, že laická veřejnost či jiní zájemci participují na sběru dat, v tomto případě včelaři. Sesbíraná data jsou následně odborně vyhodnocena. Populárně o tomto konceptu vědeckého výzkumu informovaly Lidové noviny. Konkrétně zmíněný projekt COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je založen na dobrovolném vyplnění dotazníku s přibližně 20 otázkami, které se týkají počtu zazimovaných a přezimovaných včelstev, způsobů léčení proti varroóze, popisu uhynulých včelstev a dalších jevů nebo faktorů, které mohou mít na zimování vliv.

Na jaře 2017 spustíme již čtvrtý ročník studie, do níž se individuálně mohou zapojit všichni včelaři z ČR bez ohledu na jejich členství v různých včelařských sdruženích a spolcích. Včelaři se do projektu zapojují dobrovolně, anonymně odpovídají na otázky v dotazníku, data následně také anonymně zpracováváme. Cílem projektu je identifikovat a sledovat rizikové faktory spojené se zimováním včelstev, sledování trendů ve včelařství i vývoj zdravotní situace včelstev na základě přímého pozorování chovatelů.

Výsledky studie transparentně zveřejňujeme ve včelařském tisku a současně i na internetu, kde jsou dostupné všem. O aktuálních novinkách informujeme respondenty studie e-mailem, pokud nám jej sdělili, nebo přímo na internetu na stránce www.coloss.cz.

Českému svazu včelařů, z.s. nabízíme:

  1. možnost zapojit se do propagace projektu – hlavně v oblasti šíření povědomí o probíhajícím sběru vyplněných dotazníků, třeba pomocí časopisu Včelařství, na svém webu www.vcelarstvi.cz, interním věstníku či jinak s cílem nabídnout svým členům zapojení do tohoto mezinárodního projektu;
  2. uvedení loga ČSV, z.s. v dotazníku jakožto partnera projektu;
  3. individuální zapojení členů ČSV, z.s. do projektu s mezinárodním přesahem;
  4. další vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti členů ČSV, z.s. a to přímo vyplněním dotazníku nebo vědecky porovnatelnou situací v okolních zemích;
  5. příležitost podílet se na udržitelnosti českého včelařství.

Dlouhodobý monitoring úspěšnosti zimování včelstev bude přínosný pro české včelařství, po třetím ročníku studie se již ukazují zajímavé trendy, které mohou vést k lokálním ztrátám včelstev (loupeže mezi včelstvy). Současně se také dozvídáme o skutečných zvyklostech českých včelařů, např. monitoring varroózy, aplikace léčiv atd. Výsledky byly již publikovány v časopise Moderní včelař: 2013/142014/152015/16. Zde je pak vyhodnocení názoru zúčastněných včelařů na mor včelího plodu, který jsme zjišťovali v loňské studii. Mezinárodní vědecký časopis Journal of Apicultural Research v prosinci publikoval článek s vyhodnocením ztrát včelstev ve všech zúčastněných státech. Vedlejším efektem studie je i získání informací o zvyklostech českých včelařů i sebevzdělávání respondentů během vyplňování dotazníku.

Aktualizovaný dotazník již připravujeme, publikován bude během března, kdy započne sběr dat, včelaři budou moci zasílat své odpovědi do konce května 2017. Data jsou sbírána anonymně, včelaři mohou dobrovolně uvést svůj e-mail, zdrojová data nikomu neposkytujeme (zůstávají u národního koordinátora projektu). Získaná data vyhodnocuje národní koordinátor projektu či jeho spolupracovníci. Pro mezinárodní vyhodnocení jsou data anonymně překódována do jednotného formátu a odeslána k dalšímu vyhodnocení spolupracovníkům v asociaci COLOSS. Výsledky tedy získáme na ryze české i mezinárodní úrovni.

Jelikož jde o projekt s veřejným zájmem, snažíme se být transparentní, proto i tento dopis zveřejníme 16. ledna 2017 na www.coloss.cz, aby byli včelaři informováni o aktuálním dění při přípravě dalšího ročníku. Koncept „Citizen Science“ není totiž jen o sběru dat, ale i o společném vyhodnocení a zpětné vazbě od účastníků při přípravě dalších ročníků i interpretaci výsledků, např. formou seminářů a workshopů.

Věřím, že Vás možnost spolupráce na projektu zaujme a že se Váš spolek zapojí do šíření povědomí o projektu a sběru dat mezi svými členy. Získané výsledky publikujeme v českém i zahraničním tisku. Cílem je sledovat a v budoucnu také snižovat faktory vedoucí k vyšší mortalitě včelstev během zimování a také získat informace o trendech v českém včelařství. Díky jednotné metodice sběru dat je pak budeme moci porovnat napříč všemi zúčastněnými státy.

Těším se na spolupráci, s dalšími dotazy mě neváhejte kontaktovat

S pozdravem

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

národní koordinátor projektu

tel. 724 758 774, 585 63 4920

e-mail: j.danihlik@gmail.com                www.coloss.cz                                                                             

Více zde: http://www.mojevcely.eu/news/nabidka-zapojeni-se-do-projektu-coloss-pro-csv/

 
© zo-opava.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma